Chuyên Tấm Trần Sợi Khoáng Tiêu Âm

http://tamtransoikhoang.vn


[PIZZA HUT DUBAI] Kết hợp với tấm tiêu âm HeraDesign - Đức

PIZZA HUT DUBAI Kết hợp với tấm tiêu âm Hera Design - Đức
Tấm tiêu âm heradesign - KFC

Một số hình ảnh tấm tiêu âm tại nhà hàng pizza hut:

KFC JBR Dubai tấm tieu am (7)
 
KFC JBR Dubai tấm tieu am (6)
 
KFC JBR Dubai tấm tieu am (5)
 
KFC JBR Dubai tấm tieu am (4)
 
KFC JBR Dubai tấm tieu am (3)
 
KFC JBR Dubai tấm tieu am (2)
KFC JBR Dubai tấm tieu am (1)