Chuyên Tấm Trần Sợi Khoáng Tiêu Âm

http://tamtransoikhoang.vn


Hội trường Doria Event - Israel

Hội trường tổ chức sự kiện Doria ở Israel sử dụng tấm trần sợi khoáng tiêu âm AMF của Đức.
Hội trường Doria Event - Israel

Chi tiết sử dụng:
THERMATEX® Alpha black / 600 m²

 

Một số hình ảnh thi tại hội trường Doria sử dụng tấm trần sợi khoáng tiêu âm Alpha:
 

cutout 464745 popup landscape 4x3 1
cutout 464731 popup landscape 4x3 1
cutout 464749 popup landscape 4x3 1