Tấm THERMATEX Alpha Đen
Mã sản phẩm: BL01
Đăng ngày 15-09-2016 06:05:19 AM

Một giải pháp âm thanh và thẩm mỹ tối ưu cho phòng có thể đạt được với các màu THERMATEX® Alpha Đen THERMATEX® Alpha Creme và THERMATEX® Alpha Silver. Nó đáp ứng các yêu cầu về âm thanh cao nhất cũng như tính chất vật lý khác.

Tấm THERMATEX Alpha
Mã sản phẩm: AL01
Đăng ngày 15-09-2016 04:45:54 AM

THERMATEX® Alpha là tấm trần sử dụng lông cừu bao bọc với khả năng hút âm thanh cao. Đáp ứng yêu cầu âm thanh cao cũng như tính chất vật lý quan trọng trong việc phòng cháy chữa cháy và vệ sinh. Việc thiết kế sản phẩm tinh vi cho phép xử lý biến chứng và cài đặt.