Tấm trần sợi khoáng THERMATEX Antaris vuông cạnh SK
Mã sản phẩm: DA01
Đăng ngày 02-06-2015 05:37:29 AM

Tấm trần sợi khoáng THERMATEX Antaris được chế tạo từ đá núi lửa, đất sét và tinh bột: nguyên liệu thiên nhiên. Hiệp hội Bảo đảm Chất lượng RAL chứng nhận trần sợi khoáng của AMF đạt chất lượng đồng nhất và tiêu hủy sinh học.