Tấm trần sợi khoáng Baffel Bal Classic Tấm trần sợi khoáng Baffel Bal Classic THERMATEX® Bal Baffle Classic - yếu tố thiết kế tối ưu hóa âm thanh cho các yêu cầu cao nhất AMF Baffle là một giải pháp sáng tạo cho một phòng âm thanh hiệu quả, ngay cả khi các trần nhà và tường có sẵn các bề mặt là không đủ để hấp thụ âm thanh tối ưu. Sản phẩm được thiết kế tối ưu hóa âm thanh cho các tiêu chuẩn cao nhất. BB01 Tấm THERMATEX Baffles Số lượng: 0 m2

 Xem ảnh lớn
  •  
  • Tấm trần sợi khoáng Baffel Bal Classic

  • Đăng ngày 29-09-2016 05:20:31 PM - 5176 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: BB01
  • THERMATEX® Bal Baffle Classic - yếu tố thiết kế tối ưu hóa âm thanh cho các yêu cầu cao nhất AMF Baffle là một giải pháp sáng tạo cho một phòng âm thanh hiệu quả, ngay cả khi các trần nhà và tường có sẵn các bề mặt là không đủ để hấp thụ âm thanh tối ưu. Sản phẩm được thiết kế tối ưu hóa âm thanh cho các tiêu chuẩn cao nhất.


Tấm trần sợi khoáng tiêu âm baffel - đặc tính
Tấm trần sợi khoáng tiêu âm baffel - đặc tính(1)
Tấm trần sợi khoáng tiêu âm baffel - đặc tính(2)
Tấm trần sợi khoáng tiêu âm baffel - đặc tính(2)
     

 

Sản phẩm cùng loại