Tấm trần sợi khoáng THERMATEX Fresko
Mã sản phẩm: FR01
Đăng ngày 28-10-2016 05:27:39 AM

Đối với những người muốn nhấn mạnh việc thiết kế trần, chúng tôi khuyên THERMATEX® Fresko . Tấm trần có các tính chất vật lý xuất sắc trong phòng cháy chữa cháy và giả pháp âm thanh. Ngoài ra nó còn được gây ấn tượng với một bề mặt đục lỗ lạ mắt.