Tấm trần sợi kháng THERMATEX Silence
Mã sản phẩm: SL01
Đăng ngày 21-11-2016 11:24:47 PM

Các tính năng đặc biệt của THERMATEX® Silence là được xây dựng bởi 2 lớp sợi khoáng xây dựng đặc biệt này cho phép các yêu cầu cao nhất trong sự hấp thụ âm thanh cũng như sự suy giảm âm thanh được thực hiện. Đồng thời nó là về mặt thẩm mỹ ấn tượng với kiểu cách đơn giản thanh lịch.