Tấm trần sợi khoáng THERMATEX Mercure vát cạnh VT15/24
Mã sản phẩm: DM02
Đăng ngày 04-06-2015 03:10:24 PM

Tấm trần sợi khoáng THERMATEX Mercure vát cạnh VT15/24 được chế tạo từ đá núi lửa, đất sét và tinh bột: nguyên liệu thiên nhiên. Hiệp hội Bảo đảm Chất lượng RAL chứng nhận trần sợi khoáng của AMF đạt chất lượng đồng nhất và tiêu hủy sinh học. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy hiện đại nhất thế giới.