Slide trang chủ 1
Daichu-3
Daichu-2
Daichu-1
Tấm trần sợi khoáng được sản xuất bởi các thành phần: Bông khoáng tan sinh học thế hệ mới ( sợi khoáng ), Đá núi lửa, Tinh bột và Đất sét. Các thành phần này đều là nguyên liệu thiên nhiên nên có thể tiêu hủy được.

Tấm trần sợi khoáng - AMF

Tấm trần sợi khoáng được sản xuất bởi các thành phần: Bông khoáng tan sinh học thế hệ mới ( sợi khoáng ), Đá núi lửa, Tinh bột và Đất sét. Các thành phần này đều là nguyên liệu thiên nhiên nên có thể tiêu hủy được.

Chi tiết
Tấm sợi gỗ tiêu âm được sản xuất từ sợi gỗ và kết hợp với các loại tinh bột từ thiên nhiên tạo nên sản phẩm bền đẹp và mang tính trang trí cao

Tấm sợi gỗ tiêu âm - AMF

Tấm sợi gỗ tiêu âm được sản xuất từ sợi gỗ và kết hợp với các loại tinh bột từ thiên nhiên tạo nên sản phẩm bền đẹp và mang tính trang trí cao

Chi tiết
Khung trần VENTATEC được sản xuất tại Đức dưới công nghệ hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của Châu Âu.

Khung trần AMF

Khung trần VENTATEC được sản xuất tại Đức dưới công nghệ hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của Châu Âu.

Chi tiết