Tấm trần sợi khoáng Baffel Bal Exclusive
Mã sản phẩm: BB03
Đăng ngày 29-09-2016 05:47:16 PM

Sản phẩm THERMATEX® Baffel BAL Exclusive mở ra một cấp độ mới về chất lượng về thiết kế và thẩm Mỹ. Hệ thống hãm hấp thụ cao không chỉ cung cấp âm thanh tuyệt vời cho không gian, mà còn cung cấp một không gian nội thất hoàn toàn khác biệt. Bề mặt tấm được thiết kế đặc biệt để có thể in ấn cũng như thỏa sức sáng tạo của mọi người.

Tấm trần sợi khoáng Baffel Bal Colour
Mã sản phẩm: BB02
Đăng ngày 29-09-2016 05:42:25 PM

Ngoài ra để tối ưu hóa âm thanh, THERMATEX® Baffle BAL Colour cung cấp một loạt các khả năng thiết kế. Phía trước mặt lông cừu có sẵn trong các màu sắc khác nhau và có thể được kết hợp trong bất kỳ cách nào giúp cho mỗi phòng một thiết kế độc đáo, riêng biệt và hoàn thành các yêu cầu về âm thanh phòng cao nhất.

Tấm trần sợi khoáng Baffel Bal Classic
Mã sản phẩm: BB01
Đăng ngày 29-09-2016 05:20:31 PM

THERMATEX® Bal Baffle Classic - yếu tố thiết kế tối ưu hóa âm thanh cho các yêu cầu cao nhất AMF Baffle là một giải pháp sáng tạo cho một phòng âm thanh hiệu quả, ngay cả khi các trần nhà và tường có sẵn các bề mặt là không đủ để hấp thụ âm thanh tối ưu. Sản phẩm được thiết kế tối ưu hóa âm thanh cho các tiêu chuẩn cao nhất.