Tấm trần AMF TOPIQ Sonic Element
Mã sản phẩm: TI04
Đăng ngày 01-08-2016 12:57:42 PM

Tấm trần sợi khoáng TOPIQ® Sonic element, đặc trưng với AMF TOPIQ® mạnh mẽ , cũng có lợi ích từ đầy đủ màu tráng gương mặt thiết kế nguyên khối trần bè có tính chất hấp thụ âm thanh tuyệt vời và khi cài đặt cung cấp cho sự xuất hiện của một hình thức đơn giản hệ trần nổi.

Tấm trần AMF TOPIQ® Pro Hygena
Mã sản phẩm: TI03
Đăng ngày 01-08-2016 12:22:05 PM

Tấm trần sợi khoáng AMF TOPIQ® Pro Hygena cung cấp hiệu suất tuyệt vời tương tự như TOPIQ® Efficient Pro với lợi ích bổ sung của các thuộc tính vệ sinh cao cấp.
Bề mặt được chùi rửa và chống vi khuẩn (khả năng chịu sự phát triển của vi trùng, vi khuẩn và nấm).

Tấm trần AMF TOPIQ® Efficient Pro
Mã sản phẩm: TI02
Đăng ngày 01-08-2016 12:12:18 PM

Tấm trần sợi khoáng TOPIQ® Efficient Pro cung cấp các lớp âm học cao nhất sẽ là một giải pháp hấp thụ âm thanh, kháng độ ẩm cao và các tùy chọn lớp phủ khác nhau.

Tấm trần AMF TOPIQ® Prime
Mã sản phẩm: TI01
Đăng ngày 01-08-2016 11:43:40 AM

Tấm trần sợi khoáng tiêu âm TOPIQ® Prime kết hợp hiệu suất kỹ thuật tuyệt vời với sự thanh lịch đơn giản và rất nhẹ. Cung cấp hạng A hấp thụ âm thanh với kháng ẩm cao cách âm và hút âm tốt.