Tấm trần AMF TOPIQ® Efficient Pro
Mã sản phẩm: TI02
Đăng ngày 01-08-2016 11:12:18 AM

Tấm trần sợi khoáng TOPIQ® Efficient Pro cung cấp các lớp âm học cao nhất sẽ là một giải pháp hấp thụ âm thanh, kháng độ ẩm cao và các tùy chọn lớp phủ khác nhau.