Tấm trần AMF TOPIQ Sonic Element
Mã sản phẩm: TI04
Đăng ngày 01-08-2016 11:57:42 AM

Tấm trần sợi khoáng TOPIQ® Sonic element, đặc trưng với AMF TOPIQ® mạnh mẽ , cũng có lợi ích từ đầy đủ màu tráng gương mặt thiết kế nguyên khối trần bè có tính chất hấp thụ âm thanh tuyệt vời và khi cài đặt cung cấp cho sự xuất hiện của một hình thức đơn giản hệ trần nổi.