Tấm trần sợi khoáng THERMATEX Thermofon vuông cạnh SK
Mã sản phẩm: DT01
Đăng ngày 04-06-2015 03:16:45 PM

Tấm trần sợi khoáng THERMATEX® được sản xuất bằng phương pháp ướt (Wet- Felt). Nó được chế tạo từ đá núi lửa, đất sét và tinh bột: nguyên liệu thiên nhiên. Hiệp hội Bảo đảm Chất lượng RAL chứng nhận trần sợi khoáng của AMF đạt chất lượng đồng nhất và tiêu hủy sinh học. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy hiện đại nhất thế giới.